Vihreä siirtymä

laurel and michael evans
Vahvistetaan vastuullisen kaivostoiminnan kilpailuetua.

Vastuullisuus on yhä suurempi kilpailuetu suomalaiselle kaivosteollisuudelle. Tuotteiden jäljitettävyys ja koko hankintaketjun vastuullisuus ratkaisevat yhä useammin asiakassuhteiden syntymisen.

Kaivosteollisuuden vastuullisuus on koko yhteiskunnalle kriittisen tärkeää, koska modernissa yhteiskunnassa kaivokset ovat lähes kaiken tuotannon alku. Tämä koskee mitä suuremmassa määrin myös vihreää siirtymää, jonka toteuttamiseen tarvitaan kaivosten tuottamia metalleja. Siksi kaivostoiminnan vastuullisuutta tulee vahvistaa entisestään.

Suomessa toimiva kaivosteollisuus on hyvällä matkalla vastuullisuudessa. Ala on ottanut käyttöön alan kansainvälisen vastuullisuusjärjestelmän ja raportoi sekä yhteiskuntavastuusta että kaivosten kehitysaskeleista. Vastuullisuusjärjestelmä on puolueettoman tahon todentama. Suomessa on otettu käyttöön ensimmäisenä maailmassa oma vastuullisuusjärjestelmä malminetsinnälle.

Vastuullisuus koostuu muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, kiertotalouden vahvistamisesta, energiatehokkuuden parantamisesta, hiilineutraaliuden edistämisestä sekä työturvallisuudesta.

Monilla osa-alueilla olemme maailman parhaiden joukossa. Alan yritykset, teknologiatoimittajat ja tutkimuslaitokset tekevät merkittävää työtä uusien vastuullistenratkaisujen löytämiseksi. Sekä alan että yhteiskunnan etu on kuitenkin lisätä vauhtia entisestään. Tämä tapahtuu parhaiten vahvistamalla alan osaamista ja suuntaamalla kehitysvoimat oikeisiin kohtiin.

Olisi tärkeää, että

 • Suomi toimii aktiivisesti EU:n raaka-ainepolitiikan valmistelussa erityisesti jäljitettävyyden, kiertotalouden ja vastuullisten hankintaketjujen osalta.
   
 • Avataan päivitetyn mineraalistrategian suuntaviivojen perusteella 
  • uusi ”Green Mining” hanke
  • hanke suunnataan sekä tutkimukseen että yrityskohtaisiin hankkeisiin
  • hanke suunnataan koko mineraaliklusterin arvoketjuun (malminetsintä, kaivokset, kaivosteknologia, jatkojalostus, palvelusegmentti)
  • hankkeen rahoitus 50 miljoonaa euroa.