Ruokapöydän peruskivet

Ruokapöydän peruskivet

Kaivostoiminta on elintärkeää nykyisen kokoisen ihmiskunnan ruokahuollolle. Kaivoksista saamme muun muassa fosfaattia ja kaliumia lannoitteiden tuotantoon. Lannoitteita tarvitsemme viljelysmaahan viljelykasvien kasvun parantamiseksi. Toinen elintarviketuotannon kannalta tärkeä kaivostuote on kalkki. Kalkki parantaa happamien maiden viljavuutta, minkä ansiosta fosfaattien käyttöä voidaan vähentää oleellisesti. Kalkki on tärkeä aine myös vedenpuhdistuksessa. Kalkilla vähennetään veden happamuutta. Samoin kalkki suojaa vesi- ja viemäriverkostoa korroosiolta.

 

Euroopan ainoa fosfaattikaivos

Yaran Siilinjärven apatiittikaivos on EU-alueen ainoa fosfaattikaivos. Apatiittia tarvitaan fosforihapon, lannoitteiden ja rehufosfaattien valmistuksessa. Se on merkittävä raaka-aine huoltovarmuuden kannalta.

Kaivoksen lisäksi toimipaikalla on neljä tehdasta, jotka tuottavat lannoitteita maa- ja metsätalouteen, fosforihappoa lannoite- ja rehuteollisuuteen sekä rikkihappoa ja typpihappoa lannoitteiden raaka-aineiksi. Apatiitin rikastusprosessissa erotetaan myös biotiittia ja kalkkia, joita käytetään muun muassa maataloudessa maanparannusaineina.

Tuotantoprosesseissa syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen on osa toiminnan vastuullisuutta. Kaivoksella louhittavaa sivukiveä käytetään monipuolisesti maanrakennuskohteissa. Fosforihappotuotannossa syntyvää kipsiä puolestaan käytetään maanparannusaineena ja vesiensuojelussa.

Siilinjärven keskustaajaman kaukolämpökodit lämpiävät Yaran prosessilämmöllä. Yara työllistää Siilinjärvellä suoraan noin 700 henkeä kumppanit mukaan lukien. Kokonaistyöllisyysvaikutus on yli 2000 henkilötyövuotta.