Agnico Eagle
Uutinen

Aluekehittäjäpalkinto Agnico Eagle Finlandin Kittilän kultakaivokselle

25.2.2019 klo 0.00
Lapin liitto valitsi vuoden 2019 Lapin aluekehittäjäksi Kittilässä sijaitsevan Euroopan suurimman kultakaivoksen. Palkinto myönnettiin tunnustuksena yrityksen Lapin maakunnan kehittämiseksi tekemästä työstä. Lapin liiton hallitus katsoo, että Kittilän kaivos on hyvä esimerkki kestävästä kaivostoiminnasta Lapin herkässä luonnossa ja matkailukeskuksen läheisyydessä.

 

Lapin liitto valitsi vuoden 2019 Lapin aluekehittäjäksi Kittilässä sijaitsevan Euroopan suurimman kultakaivoksen. Palkinto myönnettiin tunnustuksena yrityksen Lapin maakunnan kehittämiseksi tekemästä työstä. Lapin liiton hallitus katsoo, että Kittilän kaivos on hyvä esimerkki kestävästä kaivostoiminnasta Lapin herkässä luonnossa ja matkailukeskuksen läheisyydessä.

Kestävää kaivostoimintaa ja yhteistyötä paikallisten kanssa
 

Agnico Eaglen Kittilän kaivos tuottaa nykyisin runsaat 6000 kilogrammaa kultaa vuodessa. Jo käynnistyneen investointiohjelman päätyttyä määrän odotetaan nousevan 8000 kilogrammaan.

Turvallisuus ja ympäristöasioiden vastuullinen hoito ovat kestävän kaivostoiminnan avaintekijöitä. Onnistunut ympäristönsuojelu vaatii sitoutumista kaivosyhtiöltä, mutta myös tiivistä tiedonvaihtoa sidosryhmien ja viranomaisten kanssa.

”Kittilän kaivoksella on jo syksystä 2013 saakka toiminut yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki paikalliset sidosryhmämme. Vuoropuhelu on ollut avointa ja rakentavaa, mistä suuri kiitos kaikille ryhmän jäsenille”, kiittelee Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Lösönen.

Kittilän kaivos on toiminut myös valtakunnallisessa Kestävän kaivostoiminnan verkostossa sen perustamisesta vuodesta 2014 lähtien. Valtakunnallinen kestävän kaivostoiminnan verkosto on kaivostoimialan ja sen sidosryhmien yhteistyökanava.

Verkosto edistää vastuullisten toimintatapojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Sen työn tuloksena on syntynyt mm. vuonna 2016 käyttöön otettu kaivosvastuujärjestelmä, joka antaa kaivosyhtiöille konkreettisia ohjeita ja sitouttaa niitä kestävään toimintaan.

Yksimielinen valinta
 

Aluekehittäjäpalkinnon saaja valittiin yksimielisesti.

”Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksen yhteistyö matkailun ja muiden kunnan elinkeinojen ja toimijoiden kanssa on ollut aktiivista. Kaivos on panostanut työvoiman saatavuuteen, ja sen investointipolitiikka on ollut vastuullista ja pitkäjänteistä. Kittilän kaivos on aluekehitysmyönteinen ja halunnut panostaa paikallisen toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi tapahtumiin ja kunnan liikuntapalveluihin. Kaivos on ollut paitsi Kittilälle myös koko Lapille monessakin mielessä ”kullan arvoinen”, toteaa Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi.

Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Lösönen on iloinen Lapin aluekehittäjä –palkinnosta:

”Olemme erittäin kiitollisia tästä palkinnosta, sillä se kertoo meille, että toimintaamme arvostetaan ja ponnistelut Lapin alueen kehittämiseksi on huomattu. Yksi Agnico Eaglen kestävän kehityksen periaatteista on paikallisyhteisöjen kunnioittaminen, jolloin tavoitteena on edistää yhteiskunnallista ja taloudellista, kestävää kehitystä niissä yhteisöissä, joissa toimimme.”

Pitkäaikaisia työpaikkoja matkailutoimiala huomioiden
 

Kittilän kaivoksella on tärkeä rooli alueen kehittäjänä sekä työllistämisen että investointien kautta. Tällä hetkellä kultakaivos työllistää noin 500 omaa työntekijää ja 500 – 700 urakoitsijoiden työntekijää ympärivuotisesti. Kaivoksen omista työntekijöistä yli 50 % on Kittilästä ja yli 90 % Lapin alueelta. Kittilässä on asukkaita noin 6400.

Toimitusjohtaja Jani Lösönen kokee matkailualueen ja kaivosyhtiön rinnakkaiselon hyödyttävän molempia osapuolia, kuntaa ja aluetaloutta:

”Kaivostoiminta tarjoaa yhdessä matkailun kanssa monipuolisen työpaikkavalikoiman Kittilässä, jolloin perheiden asettuminen paikkakunnalle on helpompaa. Levin toiminnan ympärivuotisuus kehittyy, kun sekä kaivosyhtiö että henkilökuntamme käyttävät alueen monipuolista palvelutarjontaa. Kaksi vahvaa toimialaa vahvistaa kunnan veropohjaa ja samalla kunnalliset palvelut kehittyvät.”

Kaivos luottaa Kittilään
 

Kittilän kaivoksen pitkäjänteisestä toiminnasta kertovat Agnico Eagle Finlandin Oy:n investoinnit kaivoksen kehittämiseen.

”Pitkäjänteisen investointipolitiikkamme takana on vahva usko siihen, että toimintamme edellytykset säilyvät Kittilässä hyvinä myös tulevaisuudessa: toimintaympäristömme pysyy vakaana, pystymme rekrytoimaan osaavaa työvoimaa ja säilytämme hyvät yhteistyösuhteet sidosryhmiemme kanssa – ja että malminetsintätoimintamme tuottaa tulosta. Meille on tärkeää pystyä luomaan alueellemme jotakin pysyvää, kuten koulutusta, osaamista ja uudenlaista liiketoimintaa. Tämä on osa kestävää kaivostoimintaa ja kantaa pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo toimitusjohtaja Lösönen.

Kirjoittaja: Seppo Alaruikka