Mineraalipolitiikka

Mineraalitalkoot
Euroopan tavoittelema kunnianhimoinen "Vihreä siirtymä" edellyttää vastausta kysymykseen, miten vastataan nopeasti kasvavaan mineraalien kysyntään.

Mineraalien tarve kasvaa rajusti. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen sähköisillä ratkaisuilla sekä digitalisaatio moninkertaistavat useiden metallien kysynnän. Esimerkiksi kuparia taritsemme seuraavan 20 vuoden aikana suunnilleen yhtä paljon kuin ihmiskunta on tähän mennessä tuottanut.

Eurooppa on haavoittuva. Euroopan komissio ja EU:n parlamentti ovat herätelleet jäsenmaita uhkaavaan raaka-ainepulaan. EU kuluttaa noin viidenneksen maailman mineraaleista, mutta tuottaa vain kolme prosenttia. Tämän vuoksi EU on erittäin haavoittuva, mikä kirkastui valitettavalla tavalla Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Suomi voi olla osa ratkaisua. Suomen kallioperästä löytyy ainutlaatuiset raaka-ainevarannot. Suomen mineraaliesiintymissä löytyy kaikkiaan 14 kriittistä raaka-ainetta pääarvoaineena.

Suomikin tarvitsee mineraalitalkoot. Meidän on yhdessä laadittava mineraalistrategia, joka vastaa kysymykseen mineraalien saatavuudesta.

Oman mineraalituotannon edellytysten parantaminen on tärkeä osa tuota strategiaa. Erityisen oleellista on lupakäytäntöjen nopeuttaminen. Kaivosteollisuus ei pysty vastaamaan kysynnän kasvuun, jos lupaprosessit kestävät nykyiseen tapaan jopa kymmenen vuotta.

Vastuullisen toimintamallit. Tuotannon kasvaessa on tärkeää kehittää edelleen kaivosteollisuuden vastuullisia toimintamalleja. Tämä on tärkeää ympäristölle, kansalaisille sekä kaivosteollisuuden kilpailukyvylle. Siksi on luonnollista vahvistaa kaivosteknologian opetuksen ja tutkimuksen rahoitusta.

Kokonaisvaltainen ratkaisu. Oman kaivostuotannon lisääminen ei ole ainoa vastaus mineraalitarpeen kasvuun. Tarvitsemme myös uusia kiertotalouden malleja sekä eurooppalaista yhteistyötä luotettavien toimitusketjujen varmistamiseksi.

 

Lue lisää:

Kasvua ja investointeja

Teollinen autonomia

Vihreä siirtymä