IMG_2537.JPG
Uutinen

Arvonlisää akkumetalleista

16.10.2018 klo 11.04
Terrafamen tuotanto on kasvussa. Sotkamolainen monimetalliyritys suunnittelee akkukemikaalitehtaan rakentamista.

Terrafamen tuotanto on kasvussa. Sotkamolainen monimetalliyritys suunnittelee akkukemikaalitehtaan rakentamista.

Terrafame Oy tuotti kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 12 341 tonnia nikkeliä. Viime vuonna tuotanto oli 9 963 tonnia vastaavalla ajanjaksolla. Alkuvuoden liikevaihto myös lähes tuplaantui viime vuoden luvuista 162,4 miljoonaan euroon.

Terrafame on jo nyt – Norilsk Nickelin Kuolan niemimaan tuotantoa lukuun ottamatta – Euroopan suurin nikkelin tuottaja. Kaivoksen ylösajovaihe on loppusuoralla, ja täydessä tuotannossa monimetalliyhtiö tuottaa Kainuun bkt:stä peräti 10,9 prosenttia.

Suljettu kierto

Metallien tuotanto bioliuotuksella on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi. Liuotusprosessi primääri- ja sekundäärikasoilla kestää yhteensä noin viisi vuotta.

Yhtiön kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla kertoo, että bioliuotusta hyödyntävässä tuotannossa on pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisemmissä menetelmissä.

– Sakat ja sulfaattipitoiset vedet voidaan ohjata bioliuotukseen, jolloin suuri määrä sulfaattia sitoutuu takaisin kasaan. Kuivana kesänä, kuten tänä vuonna, ylimääräiset vedet voidaan ohjata tuotantoprosessiin, jolloin vettä ei tarvitsee juoksuttaa niin paljon. Tänä vuonna meillä on ollut kausia, jolloin vettä ei ole juoksutettu ulos lainkaan, Hilla kertoo.

Terrafamella onkin viime aikoina jäänyt paljon sulfaattikiintiöstään käyttämättä, eikä sulfaatti ole muutenkaan noussut puheenaiheeksi takavuosien malliin. Toimivan bioliuotusprosessin ja purkuputken luvanmukaisen, täysimääräisen käytön vuoksi myös vesimäärät alueella ovat palanneet tavoitteiden mukaisiksi.

Mukaan sähköautojen arvoketjuun

Sähköautoilun suosion kasvu lisää akkujen tarvetta kaikkialla maailmassa. Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoo, että yhtiö suunnittelee aloittavansa nikkeli- ja kobolttisulfaatin tuotannon akkujen raaka-aineeksi.

– Viimeaikainen teknologinen kehitys on entisestään lisännyt nikkelin kysyntää, kun korkean nikkelipitoisuuden akut ovat yleistyneet, Lukkaroinen kertoo.

Suunnitellun tehdashallin pinta ala on noin 18 000 neliömetriä. Rakentamisen aikana akkukemikaalitehtaan työllisyysvaikutus olisi noin 600 henkilötyövuotta. Yhtiö hakee toiminnalle ympäristölupaa ensi vuoden alussa.

Lisäksi Terrafame on hakenut lupaa uraanin talteenottolaitokselle. Jos lupa heltiää, tuotanto voisi alkaa vuoden 2019 lopulla. Uraanin hyödyntäminen ei tuota päästöjä maaperään, pohjaveteen eikä vesistöihin.

Tärkeä työllistäjä

Kaivoksella vieraili hiljattain myös Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

– Metallien ja mineraalien tarve kasvaa erityisesti sähköisen liikenteen ja uusiutuvan energian käytön lisääntyessä. Tämä on hyvä mahdollisuus Suomelle ja maamme kaivosteollisuudelle, Hirvola toteaa.

Terrafame työllistää tällä hetkellä 711 henkilöä kesätyöntekijät mukaan lukien. Lisäksi kumppaniyrityksissä työskentelee 611 henkilöä. Työntekijöitä ilahduttaa tieto, että malmia riittää näillä näkymin vielä 32 vuodeksi.