Keliber
Uutinen

Euroopan raaka-aineiden saanti turvattava

3.9.2020 klo 19.07
Metallien saanti on energiamurroksen, sähköautoilun ja kestävän kehityksen edellytys.

EU:n komissio julkaisi 3.9.2020 merkittävän raaka-aineita koskevan toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on muun muassa kehittää teollisuudelle kestäviä arvoketjuja ja edistää raaka-aineiden hankintaa EU:n sisällä. Tavoitteena on tukea siirtymää vihreään ja digitaaliseen talouteen, jonka edellytyksenä on raaka-aineiden vakaa ja kestävä saanti.

Komission linjaa, että riippuvuutta EU:n ulkopuolisista maista pitää vähentää. Samalla on kehitettävä omaa tuotantoa metallinjalostus ja kaivostoiminta mukaan lukien. Lisäksi komissio kannustaa jäsenvaltioita ottamaan kriittisiin raaka-aineisiin kohdistuvat investoinnit mukaan elvytysohjelmiinsa.

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela kiittelee aloitetta.

– Komission linjaus on tasapainoinen. Siinä tunnistetaan tarve eurooppalaisen tuotannon kehittämiseen sekä kaivostoiminnassa että metallien jalostuksessa. Samalla panostetaan kiertotalouteen ja resurssitehokkuuteen. EU:n tunnistamien kriittisten raaka-aineiden tarve moninkertaistuu lähitulevaisuudessa, ja tämä on tärkeä mahdollisuus Suomelle. Esimerkiksi litiumin, koboltin ja apatiitin kohdalta Suomi voi olla merkittävä tuottaja EU:ssa.

Komissio perustaa lähiviikkoina Euroopan raaka-aineallianssin, joka kokoaa yhteen kaikki olennaiset sidosryhmät. Allianssi keskittyy toiminnassaan ensisijaisesti EU:n kiireellisimpiin tarpeisiin eli selviytymiskyvyn parantamiseen mm. harvinaisten maametallien osalta. Myöhemmin allianssin toimintaa voidaan laajentaa kattamaan myös muut raaka-aineet ja perusmetallit.

Metallinjalostajien toimitusjohtaja Kimmo Järvinen pitää tärkeänä, että metallien arvoketjuja kehitetään EU:n sisällä. EU:n ja Suomen tavoite taistella ilmaston lämpenemistä vastaan ja osoittaa muulle maailmalle, että hiilineutraalius voidaan saavuttaa, onnistuu vain, jos kehitämme ja lisäämme edelleen vähähiilistä kaivos- ja metallinjalostustuotantoa. Metallien kysyntä kyllä kasvaa automaattisesti tuuli- ja aurinkovoiman sekä prosessien sähköistyksen ja sähköautoilun lisääntymisen myötä. Toimintaympäristön kilpailukyvyn on kuitenkin oltava kunnossa.

– On itsensä pettämistä väittää, että pyrimme rajoittamaan ilmaston lämpenemistä sulkemalla suomalaista, maailman mittakaavassa selkeästi vähäpäästöisintä, metallinjalostustuotantoa ja korvaamalla kasvava metallien kysyntä EU:n ulkopuolelta tuodulla, fossiilisen hiilen käyttöön perustuvalla metallinjalostustuotannolla. Kestävän tuotannon on oltava hinnaltaan kilpailukykyistä, näin vältetään myös hiilivuoto, Järvinen painottaa.