Timantti syväkairauslaitteisto
Uutinen

Malminetsinnässä kairauksen ympäristövaikutukset lyhytaikaiset

13.2.2023 klo 10.59
Kairauksen vaikutukset vesiin ovat vähäiset. Lyhyen kestonsa vuoksi vähäisetkin vaikutukset laimenevat nopeasti, kertoo konsulttiyhtiö Envineerin selvitys kairauksen vaikutuksista vesistöön.

Malminetsinnän yhteydessä tehtävän kairauksen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin herättävät joissain kansalaisissa huolta, joten Kaivosteollisuus ry päätti teettää selvityksen aiheesta, sanoo Bolidenin malminetsintäpäällikkö Sanna Rötsä.

Selvitys vähentää huolia, sillä vesissä havaitut muutokset olivat hyvin pieniä. Lisäksi osa vaikutuksista saattaa johtua siitä, että etsintäalueilla on luonnostaan keskimääräistä suuremmat metallipitoisuudet. Juuri siksi metallimineraaleja etsitään kairausalueilta.

”Osa pitoisuuksien lisääntymisestä voi johtua mineralisaatiosta ja osa voi toki tulla kairauslaitteista. Oleellista on kuitenkin, että pitoisuudet ovat pieniä, ja kairaus tapahtuu niin lyhyellä aikavälillä, että paikalliset vaikutukset ovat tilapäisiä ja laimenevat nopeasti”, sanoo Rötsä.

Kairausta vain välttämättömissä tilanteissa

Kairaus on malminetsinnän kallein vaihe, joten yhtiöiden tavoitteena on tehdä mahdollisimman vähän kairauksia.

”Epäsuorat etsintäkeinot tuottavat entistä runsaammin informaatiota. Esimerkiksi lennokkimittauksia tehdään yhä enemmän”, sanoo Rötsä.

Kairausta edeltää poikkeuksetta useita vuosia kestävä malminetsintä, jonka aikana perehdytään tutkimusaluetta koskevaan geologiseen aineistoon. Näyttöpäätetyön jälkeen tulevissa maastotutkimuksissa tehdään kartoitusta ja otetaan vähäisiä näytteitä.

Kairausvaiheessa etsintäalue on yleensä kyetty rajaamaan noin hehtaarin tai muutaman kokoiseksi. Siksi kairauksen vaikutukset rajoittuvat pienelle alueelle.

Suljettu kierto vähentää veden kulutusta

Kairauksessa käytetään vettä laitteiston jäähdyttämiseen, kitkan vähentämiseen sekä kairareiän puhtaana pitoon. Vettä tarvitaan enintään 20m3 vuorokaudessa. 

Vesi otetaan esimerkiksi järvestä tai aiemmin kairatusta reiästä, jolloin käytetään pohjavettä. Vesi voidaan laskea takaisin luontoon tai kierrättää kairauksen aikana. Kun vesi kierrätetään, voidaan vettä säästää jopa 95 prosenttia.

Joka tapauksessa vesimäärät ovat niin pieniä, että veden vaikutus luontoon on vähäinen.

 

Lue lisää tästä