Giammarco
Uutinen

Poliitikot esittävät kaivoslakeja sokkona arviomatta niiden yhteisvaikutusta

3.9.2021 klo 12.23
Jopa hallituspuolueiden kannanotoissa on nostettu esiin useita kaivosten verotusta kiristäviä ehdotuksia, joiden yhteisvaikutuksesta ei ole esitetty minkäänlaista arviota. Harkitsematon verotus nakertaa myös Suomen ilmastostrategiaa.

Julkisessa keskustelussa on ollut jo pitkään esillä uusi kaivosvero. Samoin suunnitteilla on kaivosten sähköverotuksen moninkertaistaminen. Lisäksi verottaja on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä viemässä kaivosten ympäristörakennelmat kiinteistöverotuksen piiriin. Kaiken lisäksi kustannuksia lisätään vielä erikseen erilaisilla vakuusmuutoksilla.

”Jokainen kynnelle kykenevä keksii kaivoksille uusia veroja ja muita kustannuksia kiristäviä lakihankkeita, mutta harva laskee näiden yhteisvaikutusta. Vastuullinen lainvalmistelu ei voi edetä erillisissä siiloissa”, sanoo Kaivosteollisuuden toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi jo vuonna 2013 raportissaan, että ”lainvalmistelun laadun ja etenemisen kannalta olisi joka tapauksessa olennaista, että poliittisen päättäjän toimeksiannot tai muu ohjaus pohjautuisivat riittävän monipuoliseen valmisteluun ja harkintaan.”

”Toivottavasti tämä koskee myös kaivoksien verotusta ja lainsäädäntöä laadittaessa”, Pekka Suomela toteaa.

 

Uudet verot rankaisevat ilmastotyöstä

Erikoisinta esillä olleissa hankkeissa on se, että ne rankaisisivat toteutuessaan kaivosyrityksiä Suomen ja EU:n ilmastostrategian tukemisesta. Kaivosyhtiöt ovat korvaamassa fossiilista polttoainetta käyttäviä kuljetusratkaisija sähköisillä. Puheet sähköveron nostosta ovat jo keskeyttäneet joitain hankkeita.

Kaivokset ovat tärkeitä sekä EU:n strategisina varantoina että akkuteollisuuteen syntyvän uuden teollisuuden mahdollistajana. Kotimaiset kaivokset ovat tärkeitä, jotta kiihtyvä metallien tarve voidaan tyydyttää mahdollisimman kestävästi.

 

Lakivyyhti huoletta kaivosalaa

Uusien verolakien lisäksi eri ministeriöt uudistavat parhaillaan kaivoslakia, maankäyttö- ja rakennuslakia sekä luonnonsuojelulakia.

Näiden yhteisvaikutus uhkaa nousta niin raskaaksi, että kaivosalan kehitysmahdollisuudet Suomessa heikkenevät merkittävästi. Tämä vaikeuttaa myös Suomen mahdollisuuksia tukea EU:n tuoretta Fit for 55 -lakipakettia ja EU:n irtautumista fossiilitaloudesta.

”Lainvalmistelussa on panostettava kunnolla vaikutusarviointeihin, jotta eduskunta voi tehdä mineraalipolitiikka kokonaisuutena ohjaavia päätöksiä”, sanoo Pekka Suomela.

Kaivosteollisuuden lausunto verotuksesta löytyy täältä.