Kaivosteollisuus ry logo
Tiedote

Kaivoksia koskevaa lakivyyhtiä on arvioitava kokonaisuutena

23.2.2022 klo 16.11
Kaivosteollisuus pitää tärkeänä, että elinkeinoministerin toive kestävän kaivostoiminnan edellytysten vahvistumisesta Suomessa toteutuu. Sen toteutuminen riippuu uusittavana olevasta kokonaisuudesta, jonka muodostavat muun muassa kaivoslaki, luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kaivoksia koskeva verotus.

Kaivosteollisuudelle on tärkeää, että pitkään valmisteltu kaivoslaki etenee viimeinkin lausuntokierrokselle.

”Toisinaan intohimoiseksikin yltynyt keskustelu kaivoslaista on osaltaan synnyttänyt epävarmuutta alalle. Epävarmuus puolestaan on osaltaan vaikeuttanut yritysten kehittämistoimia”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Lakiesitys ei ole vielä arvioitavissa. Kaivosala pitää kuitenkin ilahduttavana elinkeinoministeri Mika Lintilän lupausta, että laki tulee merkitsemään kestävän kaivostoiminnan edellytysten vahvistumista Suomessa.

Tämä on tärkeää koko Euroopalle, joka tulee lähivuosina kohtaamaan entistä suurempia haasteita raaka-aineiden saamisessa. Siksi sekä Euroopan komissio että Euroopan parlamentti ovat esittäneet vahvan toiveen eurooppalaisen raaka-ainehuollon turvaamisesta.

”Tämä huoli Suomenkin on otettava tosissaan”, sanoo Pekka Suomela.
 

Lakien yhteisvaikutusta on arvioitava huolellisesti

Eri ministeriöissä on valmistelussa useita kaivoksiin vaikuttavia lakiesityksiä. Nyt lausunnolle lähtevän kaivoslain lisäksi alaan vaikuttavat merkittävästi luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kaivoksia koskeva verotus.

Kaivosalan huoli on, että kokonaisuudesta saattaa tulee kestämätön, vaikka yksittäinen laki huomioisi eri osapuolten tarpeet oikeudenmukaisesti. Tätä riskiä kasvattaa nimenomaan se, että lakeja valmistellaan eri ministeriöissä.

”Lakihankkeiden koordinointi ja yhteisvaikutusten arviointi olisivat nyt erityisen tärkeitä. Siinä epäonnistuminen voi synnyttää nopeasti haasteita, joiden paikkaaminen voi kestää vuosikausia”, sanoo Pekka Suomela.

 

Lisätietoja:

Pekka Suomela +358 40 533 2848   
pekka.suomela(at)teknologiateollisuus.fi