Geologi
Tiedote

Kaivosteollisuus julkisti vastuullisen malminetsinnän ohjeet

6.8.2021 klo 11.46
Kaivosteollisuus kannustaa malminetsijöitä aktiiviseen dialogiin sidosryhmien kanssa molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseksi.

Kaivosteollisuus ry on julkistanut malminetsijöille ohjeet, jotka kannustavat dialogiin sidosryhmien kanssa jo ennen lupien hakemista.

”Jäsenemme tuntevat erinomaisesti vastuullisen etsinnän periaatteet, mutta järjestömme ulkopuoliset eivät välttämättä tunne yhtä hyvin kaikkia käytäntöjä. Siksi halusimme julkistaa ohjeet, jotka edistävät yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Ohjeet painottavat, että etsinnässä tulee huomioida malmivarantojen lisäksi paikallisten asukkaiden tarpeet. Keskustelu paikallisten viranomaisten ja asukkaiden kanssa vähentää riskejä konfliktien syntymiseen.

Dialogi asukkaiden kanssa on tärkeää jo ennen varausvaihetta myös siksi, että kansalaisten epätietoisuus on suurinta varausvaiheessa. Sen sijaan kaivospaikkakunnilla pitkään asuneet kansalaiset suhtautuvat kaivoksiin pääsääntöisesti erittäin positiivisesti.

Vastuullisen malminetsinnän ohjeet kannustavat käymään erityisen paljon dialogia sensitiivisillä alueilla kuten järvialueilla ja poronhoitoalueilla.

Tarpeettoman suuria varauksia vältettävä

Eniten julkisuudessa ovat herättäneet hämmennystä suuret varausalueet, joilla etsijä varmistaa, etteivät kilpailevat yhtiöt käynnistä etsintää samalla alueella. Kansalaiset eivät voi tietää, että varausvaiheessa etsijä ei käytä raskaita työkaluja, vaan työskentelee manuaalisin välinein luontoa vahingoittamatta.

”Siksi suuret varausalueet synnyttävät aiheetonta huolta. Tästä syystä korostamme, että ylisuuria varauksia tulisi välttää”, sanoo Pekka Suomela.

Varsinaiset malminetsintäalueet ovat tyypillisesti kooltaan murto-osan varausalueesta. Etsintä vaatii myös erillisen luvan. Pelkällä varauksella ei voi tehdä etsintää.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Pekka Suomela +358 40 533 284 tai pekka.suomela(at)teknologiateollisuus.fi